Колектив основне школе:,,Радован Ковачевић-Максим'' броји ... наставника и ... помоћних радника.

Галерија слика...

Министарство просвете и спорта
Надлежност Министарства уређена је чланом 15. Закона о министарствима ... даље