Обука за наставнике Критичко мишљење и решавање проблема

Школе за 21. век представља амбициозни трогодишњи образовни програм вредан 10 милиона фунти који је осмислила и спроводи организација British Council, а финансира Влада Уједињеног краљевства.

            Циљ трогодишњег програма Школе за 21. век Британског савета јесте развијање кључних компетенција ученика основних школа, а посебно критичког мишљeња и решавања проблема, коришћење микробит уређаја и формирање и организација рада ученичких клубова за програмирање, као и квалитетније руковођење, тимски рад и управљање променама у школама. У оквиру овог програма реализују се обуке за наставнике и директоре свих основних школа на Западном Балкану. Обуке у Србији се реализују уз подршку Министарства просвете, науке и технолошког развоја и Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Наставници који су прошли обуке у претходним циклусима пројекта применили су знања и искуства са семинара у свим наставним предметима и у свим разредима. На пример, микробит је примењиван у настави различитих предмета за решавање тестова и квизова, мерење температуре и влажности ваздуха или земљишта, израду музичких инструмента, као компас, семафор или аларм и сл.

Први менторски састанак

Први менторски састанак одржан је 8. октобра 2020. године. Ментор обуке, Горан Бндовић, посетио је нашу школу, а главна сврха менторске посете јесте пружање подршке и давање смерница и савета наставницима у области развоја критичког размишљања и решавања проблема. Наставници су имали прилику да поделе своја искуства, слушају друге и добију нове идеје.