ОШ „Радован Ковачевић – Максим“ Лебане је аплицирала на јавном конкурсу Министарства правде за доделу средстава прикупљених по основу одлагања кривичног гоњења пројектом  „Дајмо деци услове и знање – она ће нама будућност„.

Укупна вредност пројекта је 5.239.469,00 динара, од чега је учешће општине 240.000,00 динара. Пројекат се тиче унапређења услова за основно образовање, за децу из општине Лебане. Набавком намештаја, ормана, клупа и столица обезбеђени су адекватни услови за боравак и рад ученика и наставника у учионицама – кабинетима. Набавком опреме за практичан рад у кабинетима, у складу са школским програмом, обезбеђена су средства која ће значајно унапредити васпитно образовни процес за ученике. 

Пројекат је у потпуности реализован и набављена је следећа опрема:

Укупно 18 лаптопова, од тога 14 за потребе кабинетске наставе и е-Дневника и 4 за потребе управе школе, укупна вредност 898.760 динара.

360 столица и 180 клупа за ученике школе као и 50 канцеларијских столица за потребе зборнице и наставника укупна вредност 1.232.892 динара.

Набавка 10 ормана, 7 столова и 8 канцеларијских фотеља за потребе управе школе у укупном износу од 497.520 динара.

Набавка рачунарске опреме и штампача за потребе кабинета информатике у износу од 173.408 динара.

Набавка опреме за кабинет техничког образовања у износу од 175.740 динара.

Набавка опреме за кабинет ликовне културе у износу од 330.400 динара.  

Набавка опреме за кабинет музичке културе у износу од 58.919 динара.  

Набавка опреме за кабинет историје и географије у износу од 88.119 динара.  

Набавка опреме за кабинет биологије у износу од 259.020 динара.  

Набавка опреме за кабинет хемије у износу од 90.849 динара. 

Набавка опреме за кабинет физичког васпитања у износу од 328.284 динара.

Набавка опреме за кабинет физике у износу од 478.776 динара.  

Такође за потребе кабинета информатике, математике и историје набављена је интерактивна табла као и два интерактивна ЛЕД дисплеја у укупном износу од 533.400 динара.

За промоцију пројекта урађено је 1000 флајера у боји у укупној вредности од 90000 динара јер је то представљало један од услова за реализацију пројекта.

dav