Вреднујемо све језике у Европи

Европски дан језика традиционално се обележава 26. септембра сваке године.
Тако су и у нашој школи овог дана, заједничким активностима наставника енглеског, француског, руског и српског језика, направљени разни панои са европским заставама, речима и исписаним порукама на различитим европским језицима. Ученици су усвојили знања о значају и важности Европског дана језика који слави вишејезичност, вишекултурност и интеркултурност,толеранцију, отвореност, радозналост а подстиче и на целоживотно учење.

 Такође, ученице у издвојеном одељењу у Клајићу су са својом наставницом енглеског језика обележиле овај дан прављењем паноа и исписивањем разних порука.

Ако се присетимо старе латинске пословице која гласи: „Колико језика говориш, толико људи вредиш“ (Quotlinguascalles, tothominesvales), схватићемо колико је важно познавање страних језика.