Ученице наше школе обавиле су интервју са директором, Небојшом Ђорђевићем, на тему вршњачког насиља. Директор је ставио акценат на превенцију вршњачког насиља, односно истакао да је васпитни рад у установи од изузетног значаја у процесу превенције. За превенцију насиља значајна су сазнања о врстама и облицима насиља и начинима реаговања, вештине тимског рада, управљање сукобима и конфликтима.

Развијање социјалних и комуникацијских вештина код ученика представља основу превентивних активности на којима посебно раде одељењске старешине и педагошко-психолошка служба, као и остали актери васпитно-образовног процеса. У оквиру часа одељењске заједнице често се говори на ту тему и раде бројне радионице.