На седници Наставничког већа одржаној дана 10.05.2018. године а на основу предлога Стручних актива изабрани су уџбеници за I и V разред за наредну школску годину због промене наставног плана и програма. У наставку се налази одлука са списком одабраних уџбеника.

Odluka izabrani udžbenici