Поштовани ученици, родитељи, наставници,

С обзиром на то да је Влада Републике Србије донела Уредбу о измени и допуни Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање заразне болести COVID-19 у којој су прописане нове мере за организацију рада основних и средњих школа и измени календара о образовно-васпитном раду за школску 2020/2021.годину, а у циљу очувања безбедности и здравља ученика и запослених, потребно је да се упознате са додатним упутством за организацију рада основних школа и завршетак првог полугодишта школске 2020/2021.године.