ОШ „Радован Ковачевић – Максим“, са седиштем у Лебану, донела је одлуку о избору уџбеника за други и шести разред за период од четири године, почев од школске 2020/2021. године па до школске 2023/2024. године, а у складу са Каталогом уџбеника за други и шести разред основног образовања и васпитања.

ОШ „Радован Ковачевић – Максим“, са седиштем у Лебану, донела је одлуку о избору уџбеника за трећи и седми разред за школску 2020/2021. годину, а у складу са Каталогом уџбеника за трећи и седми разред основног образовања и васпитања.