Поштовани ученици, родитељи и запослени,

потребно је да се упознате са одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера која се односи на утврђени модел наставе за школе у одређеним јединицама локалне самоуправе и на одређене категорије ученика за почетак школске 2022/2023.године. Такође, у прилогу се налазе и препоручене мере превенције.