Ове школске 2017/2018.године, ученици осмог разреда полагаће завршни испит у три дана, 18,19 и 20.јуна

– испит из српског/матерњег језика је у понедељак, 18.6.2018.год,  из математике у уторак, 19.6.2018.год.  и испит са комбинованим тестом је у среду,20.6.2018.год;

– дозвољени прибор за ученике: ЗА СРПСКИ/МАТЕРЊИ ЈЕЗИК И КОМБИНОВАНИ ТЕСТ – графитна и плава хемијска оловка, гумица, ЗА МАТЕМАТИКУ – графитна оловка, плава хемијска оловка, гумица, троугао, лењир и шестар;

– сва три дана када ученик полаже завршни испит мора код себе имати оверену ђачку књижицу са залепљеном фотографијом и уписаним идентификационим бројем ученика;

у просторији у којој полаже испит ученик седи на месту са редним бројем које одговара редном броју на Јединственом списку ученика;

– сва три дана ученици обавезно треба да дођу у школу у 8.15 на кратак састанак са одељенским старешином пре него што буду распоређени у просторије где ће полагати завршни испит;

– од личних ствари на испит се може унети само вода/освежавајући напитак, а све остале ствари обавезно се одлажу на посебно место током трајања испита.

 

 

На линку можете погледати подсетник из математике (математичке формуле за основну школу)

 

Председник школске комисије