У циљу безбедности и здравствене заштите ученика, родитеља и запослених у ОШ „Радован Ковачевић-Максим“ у Лебану, а услед проглашења епидемије у Републици Србији од заразне болести COVID – 19 изазване вирусом SARS- COV2 и у складу са важећим мерама превенције и препорукама Министарства здравља неопходно је да се сви придржавамо мера заштите и правила понашања, посебно сачињених за период пандемије COVID-19. Правила понашања у доба пандемије:


• Ученици који имају повишену телесну температуру и/или симптоме респираторне инфекције не треба да долазе у школу.
• Када дођете у школу, школско двориште/ пред улаз у школску зграду, сачекајте учитеља/дежурног наставника и притом одржавајте физичку дистанцу са другим особама од најмање 1,5 метра.
• Када улазите у школу треба да носите маску, правилно (тако да маска прекрива уста и нос), дезинфикујете руке на улазу.


• Ношење маске:

 • маску треба да носите при уласку у школу па све до доласка до своје клупе;
 • маску обавезно користити и приликом одговарања и сваког разговора;
 • маску обавезно користи и приликом било којег кретања ван клупе, приликом одласка на одмор или тоалет;
 • маску треба носити при одласку из школе;
 • препоручује се да ученици све време боравка у школи носе маску, али она се може одложити у периоду када ученик седи у својој клупи и слуша наставу;
 • током боравка у школи могуће је да се користи било која маска (хируршка, епидемиолошка или платнена), али она треба да се користи на исправан начин тако да покрива нос и уста;
 • искоришћене и поцепане маске искључиво бацити у корпу за отпатке.
  • Редовно прање руку:
  – Обавезно пре доласка у школу, после одласка у тоалет, након обављања респираторне хигијене (истресање носа, кашљања у марамицу итд.), после игре (нпр. после великог одмора, после часа физичког васпитања), када су видно запрљане, након доласка из школе и увек када постоји потреба.
  • Физичка дистанца
 • Потребно је одржавати физичку дистанцу са другим особама у школи од најмање 1,5 метра;
 • Ученици ће током наставе користити само једну учионицу водећи рачуна о физичкој дистанци;
 • Пре и после наставе, за време одмора, у ходницима, свлачионицама, фискултурној сали, ученици треба да воде рачуна о физичкој дистанци, водећи рачуна да не стварају гужву;
 • Ученици користе тоалет тако да у простор где се налазе кабине улази онолико деце колико кабина има, а испред тоалета се чека у реду са поштовањем физичке дистанце од најмање једног метра.
  • При свакој сумњи на постојање неког здравственог проблема ученик треба да се обрати учитељу, наставнику, било ком запосленом у школи.

Будимо дисциплиновани, одговорни и доследни и покажимо својим примером како треба да се понашамо и реагујемо!
Хвала што поштујете препоруке и упутства !