Дана 10.10.2022. године у ОШ „Радован Ковачевић – Максим“ У Лебану по први пут у историји школе отворено је одељење продуженог боравка за децу првог и другог разреда.

На овај начин је деци и родитељима омогућено знатно олакшање, поготово родитељима који раде и немају помоћ приликом чувања деце. Интересовање родитеља је велико и сви капацитети су тренутно попуњени.

За време трајања продуженог боравка, деца раде домаће задатке, одмарају или се баве слободним активностима. У зависности од смене у којој су деца тог месеца, боравак је у преподневним или поподневним часовима.