За промоцију пројекта урађено је 1000 флајера у боји у укупној вредности од 90000 динара. Ученички парламент ОШ „Радован Ковачевић – Максим“ Лебане, поделио је флајере грађанима општине Лебане и упознао их са новим условима и средствима за рад у својој школи.

dav
sdr
sdr
sdr