Одлуком Министарства просвете, науке и технолошког развоја Удружењу за промоцију, усавршавање и развој образовања „НОВИ ЛОГОС” поверена је реализација програма стручног усавршавања обука наставника од јавног интереса значајна за развој компетенција запослених у основним школама Србије под називом: РАЗВОЈ МЕЂУПРЕДМЕТНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА.

sdr

Обука је реализована у нашој школи, 05.02.2020. године, са почетком у 10 часова, група је формирана од 30 полазника, 10 учитеља, 18 наставника предметне наставе, стручних сарадника и директора школе, водитељи обуке били су Лидија Петковић и Наташа Ћирић.

sdr