sdr

У ОШ „Радован Ковечевић – Максим“ у суботу, 16.11.2019.године, реализована су два семинара „На ком језику сањаш“ и „Концентрацијом и мотивацијом до изузетности“, водитељи су били мр Наташа Николић, академик Павле Ковачевић и наставник разредне наставе Љубинка Богдановић.

dav
sdr

Семинарима су обухваћени наставници разредне и предметне наставе и стручни сарадници наше школе. Семинари су имали за циљ унапређивање стручних знања, вештина и способности свих учесника у васпитно-образовном раду са двојезичном децом, упознавање значајем матерњег језика за правилан развој детета, стицање знања о образовању билингвала код нас, односно усвајање знања о могућностима концентрације и мотивације ради успешнијих постизања циљева и исхода у свим наставним областима.

sdr
sdr