Поштовани,

У прилогу се налази Стручно упутство и Календар такмичења за основне школе. Оба документа доступна су и на званичној интернет страници МПНТР.