Име и презимеРадно место
Небојша ЂорђевићДиректор школе
Александра ЈовановићПомоћник директора
Срђан ЦветковићШеф рачуноводства
Маријана МитровићСекретар
Мирослав МиљковићАдминистративно-финансијски радник