Амбијентална настава је облик наставе који подразумева остваривање планираних
програмских садржаја изван школе. Циљ оваквог вида наставе је учење у непосредној
животној стварности, где се ученици сусрећу са природном и културном околином.

Ученици првог и другог разреда ОШ,,Радован Ковачевић-Максимˮ, и ове године посетили
су археолошки локалитет града из 6. века, Јустинијана Прима или Царичин град где су
заједно са учитељима организовали наставу у природи коју су по распореду имали тог
дана.

У склопу наставе, захваљујући Туристичкој организацији и Визиторском центру,
упознали су се свим знаменитостима и некадашњем изгледу овог града.

ОШ,,Радован Ковачевић-Максимˮ у свом годишњем плану сваке године планира и изводи
овакав вид наставе у сарадњи са локалном самоуправом која обезбеди превоз деце.