Као и сваке године, и ове године у првој недељи октобра, тачније од 02.10. до 06.10. обележена је дечија недеља организовањем разних активности.

Деца су уживала у свакој активности, развијала тимски дух, сарадњу, међусобно поштовање и уважавање. Обележавање дечије недеље је од великог значаја зато што се тада посебно скрене пажња на спречавање дискриминације, на заштиту дечијих права и уважавање различитости.

Дечија недеља се обележава да би деца остала у средишту друштвених настојања да буду срећна, заштићена, да живе у здравом и сигурном окружењу у којем могу да остваре максимум својих потенцијала. Поред активности у школи, организоване су бројне активности и под покровитељством општине Лебане од стране Дома културе „Радан“.